Правилно писање појединих речи

 заузврат✅                                  за узврат❌
 унедоглед                               у недоглед
 натенане                                 на тенане
 ниоткуда                                 ни од куда
 и те како                                 итекако
 без везе                                   безвезе
 у ствари                                  уствари
 увис, удаљ                              у вис, у даљ
 отприлике                              одприлике
 претпоставити                       предпоставити
 претходни                              предходни
 претпоследњи                       предпоследњи

Коментари