КАКО ОДРЕДИТИ ВРСТУ СИНТАГМЕ?


1. Прво подвучемо синтагму (скуп речи) Моја старија сестра свира клавир.

2. Одредити главни члан синтагме (то је реч без које реченице не би имала смисла)        СЕСТРА

3. Према врсти речи којој припада главни члан синтагме одредимо врсту синтагме (СЕСТРА  је ИМЕНИЦА - и то је ИМЕНИЧКА синтагма)


Синтагма може бити:

1. именичка (главни члан је именица

Моја бака је увек правила питу са сиром.

      Ко?                                                               Шта?


2. придевска (главни члан је придев

Филм је био веома занимљив.

                                        Какав је филм?


3. прилошка (главни члан је прилог)

Он трчи веома брзо.

                  Како трчи?


4. глаголска (главни члан је глагол) вредно учећи

Гледајући филм, заспао сам.

Глаголску синтагму не може да чини глагол у личном глаголском облику. Коментари