Постови

Павлету - Павлу Ђорђету - Ђорђу

Палиндроми

Пре подне - после подне

кући или код куће

Глагол рећи

у ствари

и даље смо у Катару

Почело је време слава

Колико је сати?

Од - до

Писање бројева

Катар

Сложени глаголски облици

Претчас

био или бијо

Поштапалице

Скраћенице

Са мном

Чак штавише

Вокатив мушких имена

ЈЕР ИЛИ ЈЕ Л`

ЈЕ Л` или ЈЕЛ`