ЈЕ Л` или ЈЕЛ`

                                                                 ЈЕ Л` или ЈЕЛ`


Пише се и је л` и  јел`

Одвојено је л` се пише када је ли упитна речца                            (је ли = је л`, да ли = да л`)

Спојено јел` се пише када је л део узречице јелда, јелте 


                               Је л`= је ли

                          Јел`= јелда, јелте


Коментари