КОЈЕГ СУ БРОЈА ИМЕНИЦЕ?


ВРАТА, ЛЕЂА - множина

ДЕЦА, БРАЋА - једнина


Да бисмо одредили број именице, можемо је ставити у датив и на основу наставка одредити да ли је једнина или множина.

множина                                датив

врата                                      вратима као и селима

леђа                                        леђима као и селима

једнина                                  датив

деца                                       деци као жени

браћа                                     браћи као жени                Коментари