ИСТИ МАМА - ИСТА МАМА


Он је иста мама.👍

Он је исти мама.👎


Придеви се увек граматички слажу са именицом у предикату. 

МАМА је именица женског рода и придев (ИСТИ) ће бити у женском роду, без обзира на то што је субјекат (ОН) заменица у мушком роду.


Коментари