Чак штавише

                                                ЧАК ШТАВИШЕ 

ЧАК ШТАВИШЕ ЈЕ ПЛЕОНАЗАМ

Плеоназам је употреба више речи истог значења у склопу једног израза (стара баба, мала беба..)

Исправно је изабрати  или ЧАК или ШТАВИШЕ .


                                                                                                                 

Коментари