Сложени глаголски облици

 

·       Перфекат (прошло време) означава радњу која се вршила или извршила пре времена говора о њој. Гради се од енклитичког краћег облика презента помоћног глагола јесам (сам, си, је, смо, сте, су) и радног глаголског придева који се мења (чита-о, -ла, -ло // -ли, -ле,-ла).

·         Плусквамперфекат (давно прошло време) означава радњу која се вршила или извршила у прошлости пре неке друге радње.

Гради се:

а) од имперфекта помоћног глагола бити (бе-јах, -јаше, - јаше // -јасмо, -јасте, -јаху или бе-х, -ше, -ше // -смо, -сте, -ху) и радног глаголског придева који се мења (чита-о, -ла, -ло // -ли, -ле, -ла).

б) од перфекта помоћног глагола бити (био сам, био си, био је // били смо, били сте, били су) и радног глаголског придева који се мења (чита-о, -ла, -ло, // -ли, -ле, -ла).

·         Футур I (будуће време) означава радњу која ће се извршити после времена говорења. Гради се од енклитичког облика презента глагола хтети (ћу, ћеш, ће, ћемо, ћете, ће) и инфинитива глагола који се мења. Употребљава се у два лика као сложен глаголски облик: Ја ћу певати,  и као прост: Певаћу (Ја ћу ићи − ићи ћу). Ако се инфинитив завршава на -ћи футур је увек сложен глаголски облик.

·         Футур II (предбудуће време, футур егзактни) означава радњу за коју говорно лице претпоставља (изражава свој став) да ће се вршити после тренутка говора, али пре неке друге будуће радње.

Гради се од облика презента помоћног глагола бити (буде-м, -ш, -Ø // -мо, -те, -у) и радног глаголског придева који се мења (чита-о,-ла,-ло // -ли, -ле, -ла).

·         Потенцијал (могући начин) означава говорников став према могућности, жељи или намери да се радња оствари или услов под којим би се радња могла остварити. Гради се од облика аориста помоћног глагола бити (бих, би, би // бисмо, бисте, би) и радног глаголског придева који се мења (чита-о, -ла, -ло // -ли, -ле, -ла).


 

 

Коментари