Скраћенице

                                                   Скраћенице

Само на почетно слово:

г. - година или господин

р. - разред

т. - тачка или тона

с. - село или страна

в. - види или век

н. е. - нове ере

о. г. - ове године

о. м. - овог месеца

н. д. - наведено дело

в. д. -вршилац дужности

л. к. -лична карта


НА ПОЧЕТНУ ГРУПУ СУГЛАСНИКА:

бр. - број

св. -свеска 

гл. -главни или глагол(глаголски)

стр. - страна(страница)

мн. -множина

ст. - стари или столеће

чл. -члан(закона)

и др. - и други(и друго)

и сл. - и слично


НА ПОЧЕТНУ ГРУПУ ДО ДРУГОГ САМОГЛАСНИКА:

ул. - улица

об. - обично

проф. - професор

инж. - инжењер

год. - година

гимн. - гимназија

мед. - медицина

једн. - једнина


СКРАЋЕНИЦЕ ИЗА КОЈИХ СЕ НЕ ПИШЕ ТАЧКА: 

-тачку не пишемо када узимамо прво и последње слово речи, или прво и неколико последњих слова речи:

др - доктор

мр - магистар

гђа - госпођа

гђица - госпођица


ВЕРЗАЛНЕ СКРАЋЕНИЦЕ (АКРОНИМИ) - настају од почетних слова вишечланих назива, пишу се великим словом, без тачке и без размака између слова.

ОШ - Основна школа

РС - Република Србија

СНП - Српско народно позориште

ЕУ - Европска унија

ММФ - Међународни монетарни фонд 

*Код променљивих верзалних скраћеница падежни наставци се пишу малим словом са цртицом:

Влада Републике Србије наставља преговоре са ММФ-ом.Коментари