ЈЕР ИЛИ ЈЕ Л`


                                                                      ЈЕР ИЛИ ЈЕ Л`

ЈЕР је узрочни везник који повезује зависну узрочну реченицу са главном реченицом. 

Нисам дошла на тренинг ЈЕР (зато што) сам била болесна.👍

Нисам дошла на тренинг ЈЕ Л` сам била болесна.👎


ЈЕ Л` је скраћено од је ли и тиме постављамо питање: 

"Је л` Марко данас био на тренингу?"

"Није, јер се разболео."Коментари