СУБЈЕКАТ

СУБЈЕКАТ је други реченични члан.
Његову функцију може да врши:
-именица - Задатак је тежак.
-именичка синтагма - Ученици седмог разреда сутра иду на екскурзију.
-заменица - Она нас је обавестила о томе.
-придев - Најбољи су победили.
- број - Двоје је стигло пре нас.
 - инфинитив - Певати је забавно.

ГРАМАТИЧКИ СУБЈЕКАТ је прави субјекат и стоји у НОМИНАТИВУ.
номинатив-Лена тренира атлетику.
номинатив-Девојка плаве косе је на часу.
номинатив-Ја навијам за Партизан.

 
ЛОГИЧКИ СУБЈЕКАТ је онај који стоји у неком другом падежу. Означава појам о којем се у реченици говори.
генитив-Данас нема струје у школи.
генитив-Има деце на улици.
генитив-Нема млека у фрижидеру.


                                                                     СУБЈЕКАТ
                                                                    ↙                     ↘
                                              ГРАМАТИЧКИ             ЛОГИЧКИ


              

Коментари