КАКО РАЗЛИКОВАТИ ПРИЛОГ ОД ПРИДЕВА?

                     ⬆ прилог (како трчи?)

Брзо дете брзо трчи.

⬇   придев (какво дете?)               

         

Придев описује именицу и добија се на питање КАКАВ, КАКВА, КАКВО?

Какво дете? Брзо дете.

Прилог описује глагол, каже нам КАКО се врши радња (прилог за начин).

Како трчи? Брзо трчи.


Лепо дете лепо пева.

Немирно дете немирно спава.

Мало дете мало једе.


Коментари