КОЈЕГ СУ РОДА ИМЕНИЦЕ?


ВРАТА - средњи род

САНКЕ - женски род

ДЕЦА - женски род

ДЕВОЈЧУРАК - мушки род


Када одређујемо род именице, одредимо прво граматички број, онда ставимо показну заменицу испред именице.

                              једнина                          множина

мушки род           ТАЈ дечак                     ТИ дечаци

женски род          ТА девојчица                ТЕ девојчице

средњи род           ТО брдо                         ТА брда


Да не бисмо мешали женски род једнине (та деца) и средњи род множине (та врата), прво одредимо граматички број.


                               једнина                          множина

мушки род          ТАЈ девојчурак

женски род          ТА деца                          ТЕ санке

средњи род                                                  ТА врата


Коментари