у ствари

                                                               У СТВАРИ

Закаснила сам данас на први час, у ствари, заспала сам.👍

Закаснила сам на први час, уствари, заспала сам.👎 

 Многе предлошке везе са именицама, углавном су то устаљени прилошки изрази, често се изговарају као једна реч, пишу се одвојено.


Коментари