Писање бројева

                                                          ПИСАЊЕ  БРОЈЕВА


Једночлани бројеви су састављени од једне речи: пет, десет, четиристо, петсто, шестсто, деветсто.


Вишечлани бројеви су састављени од више речи , двадесет (и) седам ,сто двадесет (и) четири

Моја мама има тридесет (и) осам година.


Редни бројеви се пишу арапским цифрама са тачком иза броја и римским бројевима , после којих се не пише тачка:

     први:  1. или I             пети:  5. или V                десети: 10. или  X       педесети: 50.  или L     петстоти: 500. или D    хиљадити: 1000. или М      осамнаести: 18. или XVIII        стоти:100. или C 

Мењају се по падежима и имају облике за сва три рода.

Пети час имамо физичко васпитање.

На четвртом часу одговарамо историју.


Римски бројеви нису потекли од слова него од знакова који су представљали(симболизовали):прст, шаку и укрштене две руке, а тек касније су се изједначили са словима.Коментари