Претчас

                                                   ПРЕТЧАС👍👍👍


Предчас 👎       пречас 👎     претчас 👍

Реч претчас се састоји из предлога ПРЕД и именице ЧАС па тако у речи ПРЕДЧАС долази до гласовне промене: једачење сугласника по звучности (кад се звучно Д нађе испред безвучног Ч, прелази у свог безвучног парњака Т). Тако да је правилно рећи и написати ПРЕТЧАС.

Сваке среде имамо претчас.

 


Коментари