Вокатив мушких имена

                                                 

                                                  Вокатив мушких имена

  • Мушка имена која се завршавају на -А (НиколА, АлексаА, СтрахињА), имају вокатив једнак номинативу (Хеј, НиколА, АлексаА, ВукотА, СтрахињА).                                                                                                                                     
  • Мушка имена која се завршавају на -Е (МилЕ, ЂорђЕ, ПавлЕ), имају вокатив једнак номинативу (Хеј, МиилЕ, ЂорђЕ, ПавлЕ).                                                                                      
  • Мушка имена која се завршавају на -О (МаркО, ДаркО, ВељкО), имају вокатив једнак номинативу (Хеј, МаркО, ДаркО, ВељкО).                                                                                             
  • Мушка имена која се завршавају на -ИЦА (СтевИЦА, НовИЦА) имају у вокативу  наставак  Е (Хеј,СтевицЕ, НовицЕ).                                                                                                  
  •  Мушка имена на сугласник (Давид, Душан, Стефан, Урош) у вокативу имају наставк -Е (Хеј, ДавидЕ, ДушанЕ, СтефанЕ, УрошЕ).                                                                                     
  •  Двосложна мушка имена са дугоузлазним акцентом  (Жика, Сава, Пера) у вокативу имају наставак -О (Хеј, ЖикО, СавО, ПерО)                                                                                            
  • Име Милош -  у вокативу гласи и МилошЕ и МилошУ  😀                                                                                                                                                                                                       


Коментари