ЛАПТОП 

лаптоп ✔    

лап-топ❌

лап топ ❌           

Множина може и лаптопи и лаптопови.                               

Коментари