Глаголски вид

 

Глаголски вид означава трајање глаголске радње. Тако ће глагол возити бити несвршеног вида јер је радња неограничена, а глагол пасти свршеног вида јер је радња завршена у једном кратком тренутку.

Глаголски вид

Несвршени (имперфективни) глаголи могу да буду: 

а) трајни што значи да радња (стање, збивање) траје непрекидно неко време (певати, копати, пећи, плести, возити); 

б) учесталишто значи да се радња, с прекидима, више пута понавља и тако траје неограничено (трептати, затварати, откривати). Свршени (перфективни) глаголи могу да буду:

 а) почетно-свршени, ако означавају почетак радње (потрчати, поћи, поскочити, запливати, полетети) 

б) целовито или тренутно-свршени, ако означавају целовиту радњу (скочити, рећи, трепнути, лупити, сести, пасти) 

в) завршно-свршениако означавају завршетак радње (дотрчати, доћи, доскочити, допливати, долетети, попити, прочитати, полетети).НЕСВРШЕНИ ГЛАГОЛИ

ТРАЈНИ: играти, читати, бринути, чезнути

УЧЕСТАЛИ: претрчавати, прелиставати, облетати


СВРШЕНИ ГЛАГОЛИ

почетно: потрчати

тренутно:

тркнути

завршно:

дотрчатиКоментари