Инфинитив и инфинитивна основа

 

Инфинитив је неодређени глаголски облик који именује радњу (стање, збивање). То је основни облик глагола. Инфинитив има карактеристичне наставке: -ти (певати,скакати), -ћи (ићи,пећи) и -сти (пасти, сести).

Инфинитивна основа глагола који се завршавају наставком-ти добија се одбијањем тог наставка, док се инфинитивна основа глагола који се завршавају на -ћи и -сти добија тако што се глагол стави у  1. лица  једнине аориста, одбије насатвак -ох

Примери:

Спавати - одбијемо наставак за инфинитив (-ти), инфинитивна основа је спава-

Ићи - пребацимо глагол у прво лице једнине аориста идох, одбијемо наставак -ох,  инфинитивна основа је ид-

Сести - пребацимо глагол у прво лице једнине аориста седох, одбијемо наставак -ох, инфинитивна основа је сед-


*Обавезно након одбијања наставка за инфинитив мора да се стави цртица (-)Коментари