СВЕ ИЛИ СВО

 Средњи род опште заменица САВ је СВЕ, а не сво. 

Облик сво НЕ ПОСТОЈИ.

Генитив заменице СВЕ је СВЕГ(А), а не свог.

Од СВЕГ тог учења запамтио је само основне појмове.

СВЕ ВРЕМЕ👍

СВЕ ТРОЈЕ👍

СВЕ ДРУШТВО👍Коментари