Дечја недеља

                                                                Дечја недеља


                                               Шта детету треба да расте до неба ?

                                                                     ДЕЧЈА или ДЕЧИЈА?

Правилно је и ДЕЧЈА и ДЕЧИЈА. Правопис предност даје облику ДЕЧЈА.
Суфикс -ЈИ има и облик - ИЈИ .
Изузеци су малобројни примери чија се основа завршава на групу сугласника:
ГУШЧИЈИ
ОВЧИЈИ
ВРАПЧИЈИ 
Једино за придев ПАСЈИ постоји само овај облик.


Коментари